Satış Politikası & İptal ve Ertelemeler

Satış Politikamız müşteri olarak sizi memnun kılacak ve yasamicinfelsefe.com’daki satın alım süreci konusunda sizi bilgilendirecek şekilde tasarlanmıştır. Bu Satış Politikası, burada yapılan atıfla Kullanım Koşullarımızın bir bölümünü teşkil eder.

Satış Politikası: Yaşam İçin Felsefe’den hizmet satın alırken her bir etkinlik için önceden belirlenmiş sınırlı sayıda hizmet alma hakkınız vardır. Bu sayı, ilk satın alım sayfasında belirtilmektir. Bu uygulama ile haksız hizmet alımlarının önüne geçilmesi hedeflenmektedir.

Etkinlikler zaman zaman çeşitli sebeplerle iptal edilebilmekte veya ertelenebilmektedir. İptal durumunda ücret iadesi konusunda bilgi almak için bizimle temasa geçebilirsiniz. Etkinliğin yer veya zamanında değişiklik olması durumunda bazı ücret iade ve süre sınırlamaları getirebilmektedir.

Yapmış olduğunuz hizmet satın alım işlemiyle ilgili bilgi için bizimle temasa geçerek siparişinizin tamamlanması sırasında size verilen sipariş numarasını bildiriniz.

Hizmet Şart ve Koşulları

 1. Satın almış olduğunuz hizmet Yaşam İçin Felsefe’nin malı olmaya devam etmekte olup; dilendiğinde ücreti iade etmek suretiyle geri alınabilen ve giriş reddedilebilen kişisel bir izin niteliğindedir. Satın alan, bu hizmetin münhasıran şahsi kullanım için satın alınmış olduğunu ve (Yaşam İçin Felsefe tarafından açıkça izin verilmiş olması hariç) hiçbir iş veya ticari faaliyetin bir unsurunu teşkil etmek üzere satın alınmadığını beyan ve taahhüt eder. Özel olarak, hizmet satılamaz, ilave ücretle olsun diğer şekilde olsun satışı teklif edilemez; reklam, (yarışma ve çekilişler de dahil) promosyon veya diğer ticari maksatlarla kullanılamaz. Hizmetin, web sitemizde duyurulmuş ve müşteri tarafından satın alınan fiyattan daha yüksek bir fiyata satılması veya satışına teşebbüs edilmesi, hiçbir ücret iadesi veya diğer telafi olmaksızın hizmete el koyma veya iptal için haklı sebep teşkil eder.
 2. 18 yaşından küçüklerin Yaşam İçin Felsefe’deki etkinliklere katılabilmesi için velilerinin web sitemizde bulunan taahhütnameyi buradan indirdikten sonra doldurup, imzalayıp Yaşam İçin Felsefe’ne ulaştırmaları gerekmektedir.
 3. Başvurular, ilgili eğitmene yönlendirilir ve değerlendirilir. Başvurunuzun sonucuna dair size 5 (beş) iş günü içinde cevap gelmezse bize sitemizdeki üyelik sayfanızdan mesaj atabilir veya info@yasamicinfelsefe.com adresinden ulaşabilirsiniz. Sanatçı konaklama ve festivali yatılı izlemek isteyen seyirci başvuruları için de aynı prosedür geçerlidir.
 4. Organizasyonun Yaşam İçin Felsefe tarafından yapılmadığı (Yaşam İçin Felsefe’nin sadece ev sahibi olduğu) bazı atölyelerde başvuru onayı konuk organizasyon ekibi tarafından katılımcılara gönderilecektir. Başvurusu konuk organizasyon tarafından kabul edilen katılımcılar, web sitemizdeki ilgili atölyenin başvuru sayfasından konaklama kaydı yapmak durumundadırlar.
 5. Katılımcıya olumlu yanıt verilmesi durumunda kayıt ücretini yatırması için gerekli bilgiler gönderilir. Katılımcı kayıt ücretini yatırana kadar kesin kaydını yaptırmış sayılmaz ve yeri ayrılmaz. Atölyenin kontenjanının doldurması halinde başvurusu kabul edildiği halde ödeme yapmamış katılımcılar hakkını kaybeder.
 6. Hizmetlerinizle ilgili kontrol yükümlüğü size aittir. Normal şartlar halinde tüm satışlar kesindir. Katılımcılar tarafından gerçekleştirilen iptallerde yapılacak kesintilerle ilgili İptal ve Ertelemeler bölümüne göz atınız.
 7. Bir etkinlik iptal edildiğinde veya tarihi değiştirildiğinde uygulanacak prosedür Yaşam İçin Felsefe tarafından belirlenir ve duyurulur. Yaşam İçin Felsefe, bir etkinliğin iptal edilmesi veya tarihinin değiştirilmesi durumunda hizmet hamillerini söz konusu iptalden haberdar etmek için makul gayreti gösterecektir. İlgili etkinliğin iptal edilip edilmediği hususu ile tarihi değiştirilmiş bir etkinliğin tarihi ve saati konusunda bilgi sahibi olma sorumluluğu size aittir.
 8. Bir etkinliğin iptal edilmiş olması durumunda veya hizmet sahibinin tarihi değiştirilmiş etkinliğe katılmasının mümkün olmadığı hallerde hizmet hamillerine ücret iadesi yapılabilir. Geri ödemeler konusunda Yaşam İçin Felsefe’nin belirlediği son iade talebi tarihlerine ve diğer talimatlara uymak müşterilerimizin sorumluluğundadır. Bir gösterinin ertelenmesi veya iptal edilmesi durumunda gösteri mekânı veya organizatör geri ödeme şartları konusunda bazı sınırlandırmalar getirebilir. Asıl etkinlik tarihinden önce satın alınmış hizmetlere ilişkin ücret iadesi, satın alınan hizmetin web sitemizde duyurulmuş ve müşteri tarafından ödenmiş ücreti ile sınırlıdır.
 9. Bu hizmet Yaşam İçin Felsefe’nin kural ve düzenlemelerine tabi olarak tanzim olunmuştur. Bu kural ve düzenlemelerden herhangi birinin ihlali ya da hasar, rahatsızlık veya yaralanmaya sebep olması muhtemel davranışlar içinde olmanız durumunda Yaşam İçin Felsefe sizi mekân dışına çıkarma hakkına sahiptir.
 10. Yaşam İçin Felsefe, kural ve düzenlemelerinin herhangi bir ihlali durumunda ilgili müşterinin girişini engelleme hakkını saklı tutar. Yaşam İçin Felsefe, müşterilerin güvenliğini temin amacıyla zaman zaman güvenlik araması yapabilir.
 11. Yaşam İçin Felsefe, hiçbir şekilde para iadesi veya hizmet değiştirme zorunluluğu olmaksızın programda değişiklik yapma hakkına sahiptir.
 12. Fotoğraf makinesi veya kayıt ekipmanlarının kullanımı Yaşam İçin Felsefe’nin belirlediği Kural ve Düzenlemelere bağlıdır. Bu nedenle fotoğraf makinesi veya diğer kayıt ekipmanları, lazer kalemi, cep telefonu, (engellilere kılavuzluk edenler hariç) köpekler ve müşterilerin dışarıdan getirdiği yiyecek ve içecekler yasaktır.
 13. Katılımcıların misafirliği sırasında başlarına gelebilecek herhangi bir kaza ya da hastalık durumundan Yaşam İçin Felsefe sorumlu değildir. Katılımcılar bu gibi durumlarda kendi sigortalarından faydalanırlar.
 14. Katılımcıların misafirliği sırasında kaybolabilecek özel eşyalarından dolayı Yaşam İçin Felsefe sorumlu tutulamaz.
 15. Yaşam İçin Felsefe’ndeki misafirliği sırasında atölyenin ya da Yaşam İçin Felsefe’nin genel kurallarına uymamakta ısrar edenlerin ilişkisi kesilir. Bu durumda katılımcıya ücreti geri ödenmez.
 16. Hizmet hamilleri, izleyiciler olarak ses ve görüntü kaydedilmesine işbu suretle muvafakat ederler.
 17. Hizmetler, kişi başına, kredi kartı başına belli bir maksimum adet ile sınırlandırılabilecek olup bazı etkinliklerde hane başına sınırlamaya da gidilebilir. Bu adet sınırı üzerinde satın alınan hizmetleri önceden bildirimde bulunmaksızın iptal etme hakkımızı saklı tutarız.
 18. Bu şart ve koşulların tamamı Türk Hukukuna tabi olup; Mesafeli Sözleşmeler Uygulama Usul Ve Esasları Hakkında Yönetmelik’in 11. Maddesinin (f) bendi gereği mesafeli sözleşmelerde uygulanan esas ve usullere tabi değildir.
 19. Yaşam İçin Felsefe internet sitesi İngilizce ve Türkçe dillerinde inşa edilmiştir. Türkçe ve İngilizce metinler arasında herhangi bir farklılık ve/veya çelişki olması halinde Türkçe metin esas alınacaktır.

İptal ve Ertelemeler

Önemli Not: Katılımcı tarafından gerçekleştirilen iptallerde iptal ilgili eğitime; bir aydan fazla bir süre kala yapılırsa toplam ücretin %35’i, bir ay ile on gün arası kala yapılırsa toplam ücretin %65’i, on günden az bir süre kalan yapılırsa toplam ücretin %85’i kesilir. Eğitim başladıktan sonra ise hiçbir surette geri ödeme yapılmaz. Bu bölümde söz konusu olan ilkeler Yaşam İçin Felsefe tarafından yapılacak iptal ve ertelemeler için geçerlidir.

Yaşam İçin Felsefe, hava koşulları ya da izleyici ve çalışanları etkileyebilecek durumlarda etkinlikleri, atölyeleri, gösterileri iptal edebilir veya erteleyebilir. Bir etkinlik, atölye, gösteri iptal edildiğinde uygulanacak prosedür Yaşam İçin Felsefe tarafından belirlenir ve duyurulur. Eğer etkinliğiniz iptal edilirse, uygulanacak prosedür konusunda gazetelerden, internet sitemizden (www.yasamicinfelsefe.com) veya web sitemizde yer alan telefon numaralarımızdan bilgi alabilirsiniz.

İptallerde Yaşam İçin Felsefe, size hizmet bedelini geri ödeyecektir. Bir etkinliğin yeri veya tarihi değiştirildiği takdirde, bilet bedelinin iadesi konusunda belirli sınırlamalar getirebilmektedir. Bu konuya ilişkin tam ve detaylı bilgi için lütfen bizimle temas kurunuz.

İptal ve ertelemelerde Yaşam İçin Felsefe ile irtibata geçmek müşterilerimizin sorumluluğundadır. Buna rağmen, sizlere kolaylık sağlamak amacıyla Yaşam İçin Felsefe Müşteri Hizmetleri hizmet satın alırken veya yasamicinfelsefe.com’a üye olurken bize bildirilen telefon numarası veya e-mail adresi ile hizmet sahiplerine ulaşmaya çalışırlar. Hizmet alırken veya yasamicinfelsefe.com’a üye olurken sağlayacağınız telefon numarası ve e-mail adresi, gösterilerin ertelenme ve iptali gibi durumlarda sizlere ulaşmamızı kolaylaştıracaktır.

Geri ödemeler konusunda Yaşam İçin Felsefe tarafından belirlenen son iade talebi tarihlerine ve diğer talimatlara uymak müşterilerimizin sorumluluğundadır. Bir etkinliğin ertelenmesi veya iptal edilmesi durumunda gösteri Yaşam İçin Felsefe geri ödeme şartları konusunda bazı sınırlandırmalar getirebilir.