Felsefi Tartışmlar Sınıfta Güveni Artırıyor

Öğrencileri felsefi diyaloga teşvik etmek şaşırtıcı sonuçlar verebilir.

Öğrenci memnuniyeti genellikle öğretim kalitesi için bir gösterge olarak kullanılır, ancak bu hem sınırlı hem de sınırlayıcı olabilir ve memnuniyeti azaltma korkusuyla zorlu sorulardan kaçınma ile ilişkilendirilebilir. Bazı araştırmacılar, memnuniyeti bir gösterge olarak almak yerine, öğretim ve eğitim deneyimlerini değerlendirirken esenlik ve gelişme yeteneğinin göz önünde bulundurulması gereken daha yararlı “metrikler” olduğunu savunuyor. Lynda Dunlop ve ekibi tarafından York Üniversitesi’nde yapılan araştırma, felsefi diyaloğun düşünsel konforu zorlayarak öğrencilerin yeteneklerini geliştirebilecek, mutluluk ve esenliği artırabilecek ne türden fırsatlar sunabileceğini araştırıyor. Linda Dunlop ve ekibinin araştırmasının odağında kimya disiplini yer alıyor. Kimya disiplini, doğası gereği bizim ve çevremiz üzerinde etkilidir. Bu bakımdan felsefi bir yaklaşım gerektiren bir dizi etik, politik ve epistemolojik soruyu gündeme getirir. Ancak, az sayıda fen öğrencisi veya öğretmen adayı eğitimlerinde felsefe ile karşılaşmaktadır. Bu bir sorun, çünkü kimya felsefesi, kimyagerlerin ne ve neden yaptıkları hakkında net bir iletişimin temelini oluşturan konunun daha derinden anlaşılmasını teşvik edebilir. Dunlop ve ekibi, her seviyedeki öğrencilerin bu alandaki bazı deneyimlerden yararlanacağını öne sürüyor. Dunlop’un araştırmasında lisans öğrencileri, kimya felsefesi üzerine ders dışı atölye çalışmaları içeren Talking Chemistry (Konuşan Kimya) adlı bir projeye gönüllü olarak katıldılar. Birinci bölümde, bir kolaylaştırıcı, 25 öğrencinin felsefi sorularla ilgili pozisyonlarını sorguladı, varsayımlarını ortaya koydu ve görüşlerinin ardındaki akıl yürütmeyi belirledi. Çalıştay süresince kimya alanınındaki felsefi problemler ortaya konuldu ve tartışıldı. Felsefi soruların cevapları anlaşmazlıklara açıktır ve bu düşünsel karşıtlıkları ortaya koymak muhakeme gerektirir. Bu yüzden, bu türden sorular ve felsefi görüş ayrılıkları, birlikte düşünme ve tartışmayı teşvik eder. Çalıştay sonunda, öğrencilerin daha sonra kendilerinin pratiğe dökecekleri felsefi yaklaşım da modellendi. İkinci bölümde, 11 öğrenci, 11-14 yaş arası öğrencileri felsefeyle tanıştırmak için felsefi atölyeler geliştirmeye ve sunmaya devam etti. Bu çalışmalarda ortaya çıkan bazı sonuçlar görülmeye değer.Yapılan anket ve görüşmelerde, lisans öğrencilerinin çalışmadan nasıl etkilendiğini araştırıldı. Veriler, çoğu öğrencinin felsefe ve kimya arasındaki ilişkiyi daha iyi anladığını ve ayrıca öğrencilerin etik konuları tartışma ve kimyadaki kavramları analiz etme özgüveninde kayda değer artış olduğunu gösterdi. Veriler ayrıca öğrencilerin başkalarıyla aynı fikirde olmama güveninde bir artış olduğunu ortaya koydu. Ayrıca, niteliksel veriler, tekil, ‘doğru’ cevaplardan ziyade tartışmanın kalitesine odaklanmanın kimya hakkında yeni ve özgürleştirici konuşmaları teşvik ettiği fikrini destekledi. Birkaç katılımcı, felsefi diyaloğun lisans programlarının zorunlu bir parçası olması gerektiğini önerdi. Felsefi diyaloga katılmak, öğrencileri soru sormaya, varsayımları belirlemeye ve konumları üzerinde düşünmeye teşvik ederek eleştirel düşünmelerine yardımcı oluyor. Akranlarıyla etkileşimde bulunurken, öğrencilerin görüşlerini gerekçelendirmeleri ve diğer bakış açılarını keşfetmeleri gerekiyor. Okul düzeyinde, felsefi sorgulama, bilimsel bilgi ve fikirlerin inşası etrafında anlamlı diyalogu teşvik edebilir. Herhangi bir öğretmen, doğuştan gelen bir merak duygusunun proaktif, bağımsız bir öğrencinin temel özelliği olduğunu bilir. Felsefi diyaloğun kullanılması, öğrencilerin konuya ilgisini çekmenin etkili bir yolu olabilir. Sözü edilen Araştırma: L Dunlop, A Hogson and J E Stubbs, Chem. Educ. Res. Pract., 2020, 21, 438 (DOI: 10.1039/c9rp00141g) Çevrilen Yazı: David Read, https://edu.rsc.org/education-research/philosophical-discussion-promotes-confidence-in-the-classroom/4011041.article#.XmYzgiO941Y.twitter

Sitedeki kaynakların bir kısmı herkese açıktır, bazılarına ise giriş yaparak erişebilirsiniz. Bunun için aşağıdaki formu kullanabilirsiniz. Eğer üye değilseniz bu sayfadan ücretsiz üye olabilirsiniz