Değer Odaklı Kurumlar Yaratmak

Bu eğitimi, değer odaklı kurum yaratmak için gerekli kavramsal altyapıyı oluşturmak, kurum değerlerinin tutarlı bir şekilde belirlenmesini sağlamak, kurum değerlerini içselleştirme pratiklerini kapsayıcı bir şekilde belirlemek ve değer odaklı kurum davranışlarını oluşturma amacıyla tasarladık. Eğitim, değer odaklı kurum kültürünün yaratılması sürecinde çalışanlarla gerçekleştirilecek kavramsal analiz çalışmalarını kapsar. Bu kapsamda çalışanlarla aşağıdaki temalar üzerine çalışmalar gerçekleştiriyoruz;

  • Kurum değerleri
  • Değerler hakkındaki kavramsal yanılgılar
  • Değerler ve davranış ilişkisi
  • Kurumun misyon ve vizyonun kurum değerleri ile uyumu
  • Değerin doğası, insan toplulukları içindeki işleyişi,
  • Değer ve etik ilişkisi

Eğitim boyunca, katılımcılar kurum değerleri ve amaç cümlesi üzerine derinlemesine düşünür, değerlerin diğer ilişkilendiği kavramları haritalar. Değerlerin ilişkili olduğu tutum ve davranışlar üzerine derinlemesine sorgulama sürecinde bulunur. Çalışmanın sonunda, değerlerin anlamları, sınırları, içinde barındırdıkları kavramsal çatışmalar ve yanılgılar saptanır.

Eğitim çıktılarının değerlerin indirgemesi ve davranışlarda netleştirilmesi sürecine destek olması hedefleniyoruz. Çalışma sürecinde değerlerle uyum sağlayan davranışların ve indirgeme yöntemlerinin belirlenmesini, değerlerin kurum içinde yaşam bulmasını sağlayacak alanların sağlıklı tasarımının yapılmasını amaçlıyoruz. Bu sayede, çalışmanın çıktılarının kurum liderleri ve kültür elçilerine, değer odaklı ilişkiler kurulması ve değerlerin yaşatılması konusunda yönergeler sunuyor.